ITPA Pulling
Log in |

2017-07-26 Results St. Charles Co. Fair – Wentzville, MO

St. Charles Co. Fair – Wentzville, MO

#5800 Modified Tractors
 1.  Curt Micenheimer (Lynch Mob) 316.86
 2.  Brian Gaddy 315.03
 3.  Glenn McMunn 314.04
 4.  Mike Vandeveer 313.19
 5.  Bill Bales 310.60
 6.  Kevin Frerking 310.27
 7.  John Gerhold (War Hawk) 303.61
 8.  John Young 301.28
 9.  Lane Bollinger (Top Gun)   DQ
#6000 Super Stock Tractors (co-sanctioned with Xcaliber)
 1.  Kurt Kesler 341.99
 2.  Steve Yearian II 311.71
 3.  Gary Warren p/d 287.60
 4.  Bernie Platz 286.48
 5.  Ivan Carroll 282.35
 6.  Darrell Hill p/d 281.23
 7.  Keith Barr 261.19
 8.  Steve Johnson p/d 261.02
 9.  Joe Merklin p/d 246.72
#8500 Limited Pro Stock Tractors (co-sanctioned with Xcaliber)
   1.  Curtis Bedwell 328.74
   2.  Tony McMullen 325.36
   3.  Jay Shafer p/d 322.14
   4.  Allen Scheer p/d 321.95
   5.  Dan Bartling 321.10
   6.  Brent Schorfheide 320.31
   7.  Wayne Tedder 318.04
            Rain came – remainder of the class – Rained out
 Shawn Meier
 Jeff May
Henry Frueh p/d
Blake Helbig
Bryan Gerling p/d
#11000 Pro Farm Tractors
 1.  Alan Zeiger 312.86
 2.  Curt Goeckner 302.46
 3.  Russ Becker 293.83
 4.  Donald Karpel 249.80
 5.  Darin Doehring 208.20
 6.  Scott Rippelmeyer scratch