ITPA Pulling
Log in |

2017-09-16 Results Southeast Missouri District Fair – Cape Girardeau, MO

Southeast Missouri District Fair – Cape Girardeau, MO
(Distances measured in feet and inches)

#5800 Modified Tractors
 1.  John Gerhold (War Hawk) 340.8
 2.  Lane Bollinger (Top Gun) 333.4
 3.  Bill Bales 319.10
 4.  Curt Micenheimer (Lynch Mob) 312.1
 5.  John Young 306.8
 6.  Mike Vandeveer 294.7
 7.  Glenn McMunn 292.8
#6000 Super Stock Tractors (co-sanctioned with Xcaliber)
   1.  Jacob Kesler 361.11
   2.  Bernie Platz 326.0
   3.  Clark Oltmanns 321.7
   4.  Darren Horstmeier  p/d 315.7
   5.  Andy Buhr 312.3
   6.  Gary Warren  p/d 300.11
   7.  Darrel Hill  p/d 296.3
   8.  Joe Merklin  p/d 282.10
   9.  Chuck Lea  p/d 268.11
 10.  Keith Barr 260.11
 11.  Steve Yearian  II 44.9
#7800 Pro Stock Diesel Trucks (co-sanctioned with Xcaliber)
 1.  Daniel Whalen 306.6
 2.  Rod Tarr 285.8
 3.  Linda Burk 277.4
 4.  Will Scruggs  p/d 223.6
 5.  Keith Witt 50.0
 6.  Jeremy Hayes hook/broke
      Keith Witt (Exhibition) 284.1
#8500 Limited Pro Stock Tractors (co-sanctioned with Xcaliber)
   1.  Shawn Meier 319.11
   2.  Tony McMullen 319.1
   3.  Keith Markwardt 318.3
   4.  Blake Helbig 317.11
   5.  Curtis Bedwell 314.8
   6.  Brent Schorfheide 314.6
   7.  George Schulze  p/d 308.9
   8.  Todd Siebert 308.4
   9.  Allen Scheer  p/d 308.3
 10.  Wayne Tedder 307.6
 11.  Karen Bartling 307.0
 12.  Jeff May 305.3
 13.  Henry Frueh  p/d 302.3
#9500 Limited Pro Stock Tractors
 1.  Brett Hackstadt 352.0
 2.  Logan Stumpf 350.11
 3.  Mike Johannes 346.2
 4.  Andrew Clark 339.2
 5.  Brian Warfel  p/d 334.8
 6.  Jay Shafer  p/d 327.1
 7.  Larry Steinmann 317.4
 8.  Danny Barker hook/broke